Home / Tag Archives: việc làm in ấn xuất bản

Tag Archives: việc làm in ấn xuất bản

Lối thoát nào cho ngành in ấn xuất bản?

Có một sự thật mà ai trong ngành xuất bản đều phải công nhận là lợi nhuận rớt xuống thê thảm khi tiền quảng cáo ngày càng bị cắt giảm. Và để duy trì nó, giải pháp đề ra đó là cắt giảm chi phí. Nhưng đó có phải là …

xem blog