Home / Tag Archives: ứng dụng decal nhiệt

Tag Archives: ứng dụng decal nhiệt

Ứng dụng Decal nhiệt ép áo thun, áo bóng đá

In Decal nhiệt ngày nay được sử dụng vô cùng phổ biến để thực hiện in ấn chuyển nhiệt trên các sản phẩm như ly, cốc thủy tinh,…đặc biệt là trên những chiếc áo thun hay áo bóng đá. Hiện nay, thay vì vẽ áo, Decal in chuyển nhiệt thường …

xem blog