Home / Thế giới in ấn / In ảnh Phật, tranh Phật – in ảnh kỹ thuật số nẹp gỗ hoa văn

In ảnh Phật, tranh Phật – in ảnh kỹ thuật số nẹp gỗ hoa văn

In Kỹ Thuật Số Since 2006 – xưởng in tranh Phật đẹp, chất lượng cao với in UV mực dầu phủ nhũ vàng bóng – có kho hình Phật kích thước lớn cho cúng dường, treo tranh phòng Thờ.

Thành phẩm in hình Phật đẹp có chữ tại In Kỹ Thuật Số Since 2006

  • Chất liệu: giấy in ảnh
  • Loại mực: mực dầu bóng
  • Gia công: nẹp gỗ 2 đầu (mành sáo)
  • Loại nẹp gỗ: gỗ hoa văn vàng

In ảnh Phật, tranh Phật - in ảnh kỹ thuật số nẹp gỗ hoa văn

Trời đã xế bóng, đường về còn xa…

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật